Miljöavloppet® Mini (3K+)


För dig som vill uppgradera din befintliga anläggning!


Mini bygger på samma teknik som Midi med den skillnaden att det förutsätter att det finns en befintlig fungerande slamavskiljare som kan användas, vilket ger en kostnadseffektiv lösning.


MIljöavloppet® Mini är ett konventionellt miniavloppsreningsverk som ger en trygg och driftsäker avloppsrening i ditt permanenta boende eller fritidshuset. Anläggningen renar avloppsvattnet med en biofilmsteknik, där nedbrytande bakterier fastnar på en nedsänkt filterbädd.


Miljöavloppets patenterade fosforfälla behöver endast fyllas på med 20 kilossäckar istället för dyra byten av 500 kilos fosforfällor som hos våra kollegor på marknaden, detta ger en stort besparing under reningsverkets livslängd. 


Anläggningen byggs utifrån att driftsäkerheten skall vara i toppklass med ett minimalt behov av underhåll. Hela anläggningen är lättåtkomligt vilket möjliggör kontroll och service utan att utan att gå ner i tanken. Inga mekaniska pumpar finns i anläggningen, vi använder oss i stället av mammutpumpar. De har inga rörliga delar i vattnet vilket betyder minimala risker för igensättning och behov av underhåll.


Med MILJÖAVLOPPETS avloppsanläggning renas avloppsvattnet så att det med råge uppfyller Naturvårdsverkets ”Krav hög skyddsnivå”, se tabellen nedan, vilket möjliggör en placering endast 10 meter från ett vattendrag. Detta uppnås tack vare en unik biologisk rening kombinerad med en patenterad fosforrening och ett efterpoleringssystem med UV-ljus.

Parametrar

Krav hög skyddsnivå

Miljöavloppet® MIDI*

BOD 7

90 %

98 %

Totalfosfor 

90 %

93 %

Totalkväve

50 %

73 %

Hälsoskydd

Utgående vatten är av utmärkt badvattenkvalitet

* Värdena är uppmätta enligt EN-12566-3 före efterpoleringsbädd


Självklart går det att få MIljöavloppet® Mini både som nedgrävd och ovan mark i stuga.Vi tecknande av ett serviceavtal blir ägandet av ett MIljöavloppet® Mini enkelt, tryggt och förutsägbart, vänligen läs mer här!