Miljöavloppet® BDT


För hushåll utan vattentoalett!


Om du endast har avloppsvatten från bad/dusch, disk och tvätt är BDT ett lämpligt miniavloppsreningsverk med samma goda reningsgrad som våra övriga reningsverk.


Som övriga reningsanläggningar från Miljöavloppet® har anläggningen väl tilltagen volym och avloppsvattnet syresätts i samtliga steg vilket bidrar till en luktfri och väl fungerande anläggning. Med tillvalen Miljöavloppets patenterade fosforfälla samt efterpolering med UV-ljus klarar Miljöavloppet® BDT Naturvårdsverkets ”Krav hög skyddsnivå”.


Miljöavloppets patenterade fosforfälla behöver endast fyllas på med 20 kilossäckar istället för dyra byten av 500 kilos fosforfällor som hos våra kollegor på marknaden, detta ger en stort besparing under reningsverkets livslängd. 


Anläggningen byggs utifrån att driftsäkerheten skall vara i toppklass med ett minimalt behov av underhåll. Hela anläggningen är lättåtkomligt vilket möjliggör kontroll och service utan att utan att gå ner i tanken. Inga mekaniska pumpar finns i anläggningen, vi använder oss i stället av mammutpumpar. De har inga rörliga delar i vattnet vilket betyder minimala risker för igensättning och behov av underhåll.


Med MILJÖAVLOPPETS avloppsanläggning renas avloppsvattnet så att det med råge uppfyller Naturvårdsverkets ”Krav hög skyddsnivå”, se tabellen nedan, vilket möjliggör en placering endast 10 meter från ett vattendrag. Detta uppnås tack vare en unik biologisk rening kombinerad med en patenterad fosforrening och ett efterpoleringssystem med UV-ljus.


Parametrar

Krav hög skyddsnivå

Miljöavloppet® MIDI*

BOD 7

90 %

98 %

Totalfosfor 

90 %

93 %

Totalkväve

50 %

73 %

Hälsoskydd

Utgående vatten är av utmärkt badvattenkvalitet

* Värdena är uppmätta enligt EN-12566-3 före efterpoleringsbädd


Självklart går det att få MIljöavloppet® BDT både som nedgrävd och ovan mark i stuga.Vi tecknande av ett serviceavtal blir ägandet av ett MIljöavloppet® BDT enkelt, tryggt och förutsägbart, vänligen läs mer här!