Miljöavloppet® Maxi (SSB)


Framtidens miniavloppsreningsverk redan idag!


Miljöavloppet® MAXI är den nya generationen av småskaliga reningsverk och är vårt mest avancerade. Tack vare SSB®- processen och med en våtvolym på nästan 7m³ kan du minska slamtömningsintervallerna avsevärt, upp till vart femte år, eller än mer sällan! Och med Miljöavloppets patenterade fosforfälla behöver inte längre några 500-kilos filtersäckar bytas ut, nu behöver endast tjugo kilo fyllas på.


Jämfört med ett konventionellt reningsverk ger få slamtömningar i kombination med vår patenterade fosforfälla en besparing på ca 4 500 kr i snitt per år. 

Anläggningen byggs utifrån att driftsäkerheten skall vara i toppklass med ett minimalt behov av underhåll. Hela anläggningen är lättåtkomligt vilket möjliggör kontroll och service utan att utan att gå ner i tanken. Inga mekaniska pumpar finns i anläggningen, vi använder oss i stället av mammutpumpar. De har inga rörliga delar i vattnet vilket betyder minimala risker för igensättning och behov av underhåll.


Med MILJÖAVLOPPETS avloppsanläggning renas avloppsvattnet så att det med råge uppfyller Naturvårdsverkets ”Krav hög skyddsnivå”, se tabellen nedan, vilket möjliggör en placering endast 10 meter från ett vattendrag. Detta uppnås tack vare en unik biologisk rening kombinerad med en patenterad fosforrening och ett efterpoleringssystem med UV-ljus.

Parametrar

Krav hög skyddsnivå

Miljöavloppet® MAXI*

BOD 7

90 %

99 %

Totalfosfor 

90 %

93 %

Totalkväve

50 %

77 %

Hälsoskydd

Utgående vatten är av utmärkt badvattenkvalitet

* Värdena är uppmätta enligt EN-12566-3 före efterpoleringsbädd


Miljöavloppet® Maxi i standardutförande har kapaciteten att klara upp till två hushåll. Detta ger er möjligheten att i framtiden bygga kompletteringsbyggnader, att till exempel koppla till ett Attefallshus är således inga problem! Eller varför inte gå samman med en granne och dela på installationskostnaden?

Tack vare SSB®-processen finns det bara aerobiskt slam i Miljöavloppet Maxi. Systemet är utformat så att förutom behandlingen av avloppsvatten sker även en stabilisering av slammet genom tillräcklig luftning. Slammet behöver inte ytterligare behandling. Normalt avloppsslam består av minst 95% vatten, där det finns fasta och lösta ämnen. Den här ”sörjan” skapar otrevliga lukter vid nedbrytning av slammet. Tack vare tillförseln av syre sker inte dessa foulingprocesser, i stället bildas mikroorganismer som omvandlar slammet till humusliknande ämnen och göra att otrevliga lukter inte bildas.


Självklart går det att få Miljöavloppet Maxi både som nedgrävd och ovan mark i stuga.


Vi tecknande av ett serviceavtal blir ägandet av ett MIljöavloppet® MAXI enkelt, tryggt och förutsägbart, vänligen läs mer här!