Med passion för att utveckla innovativa och klimatsmarta

lösningar inom vattenrening kan vi på MILJÖAVLOPPET®

rena vatten som är förorenat av människan.

Tio goda skäl att välja Miljöavloppet®!


Ekonomiskt – Låg installationskostnad och minimalt underhållsbehov


Flexibelt – Minireningsverken kan placeras ovan mark eller nedgrävda


Mångsidigt – Vår patenterade lösning kan anpassas till allas behov och förutsättningar


Effektivt – Uppfyller med råge Havs och Vatten myndighetens ”Krav hög skyddsnivå”


Miljövänligt – Kan placeras endast 10 meter från vattendrag, utgående vatten är av utmärkt badvatten kvalitet


Enkelt – Miljöavloppet® gör allt Tillverkning – Installation – Service


Framtidssäkrad – Att koppla på ett attefalls- eller komplementbostadshus är inga problem


Klimatsmart – Reningen sker helt utan kemiska vätskor och inga stora tunga fosforfällor


Gediget – Vi tillverkar minireningsverken själva och använder oss enbart av kvalitetskomponenter


Beprövat – Miljöavloppet® har levererat avloppsreningsanläggningar till över 1000 hushåll sedan 2007